بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامانبرخی مزایای بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

سود 25% سالانه

اعطای سود مرکب

امکان بازنشستگی از سال 10 ام

اعطای کارت اعتباری سامان

وام تا 100% مبلغ اندوخته

امکان برداشت اندوخته از پایان سال اول

پوشش امراض خاص تا سقف 21 میلیون تومان

پوشش فوت طبیعی تا سقف 200 میلیون تومان

پوشش فوت حادثی تا سقف 800 میلیون تومان

پوشش غرامت ازکار افتادگی (کلی و جزئی) تا سقف 200 میلیون تومان

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی

پوشش حقوق ازکارافتادگی و...

 

** جهت بزرگنمایی عکس ها روی آن ها کلیک نمایید**

بیمه زندگی سامان بهترین بیمه عمر