کسانی که اقدام به ثبت نام و تکمیل فرم پیشنهادی بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان کنند و بیمه شوند علاوه بر خدمات بسیار ارزشمندی که بابت بیمه عمر و سرمایه گذاری شان دریافت می کنند می توانند از مزایای زیر نیز بهرمند شوند:

1- تخفیف بابت بیمه بدنه خودرو تا 60%

2- عدم نیاز به عکس برای بیمه خانه امن سامان

3- امکان استفاده از تخفیف عدم خسارت روی بیمه بدنه

4- ارسال رایگان بیمه نامه ها

5- حضور مشاور به صورت رایگان در محل شما برای ثبت نام انواع بیمه دیگر

این خدمات تنها برای کسانی است که از طریق نمایندگی های بیمه سامان تحت پوشش بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان قرار گرفته اند.