گروه بنگاه‌ها – مدیرعامل بیمه سامان، سود قطعی اندوخته‌های بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان برای سال مالی 89 را اعلام کرد و گفت: برای پنجمین سال متوالی «سود قطعی صندوق اندوخته‌های بیمه سامان» ازسودهای تضمینی پیشی گرفته است.

 

علی ضیایی دررابطه با نحوه محاسبه اندوخته‌های بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان توضیح داد: بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه سامان می‌توانند اندوخته صندوق را به سه روش اندوخته‌های با ریسک کم، با ریسک متوسط و با ریسک زیاد انتخاب کنند.وی با بیان اینکه برای پنجمین سال متوالی نرخ‌های سود قطعی بیش از سود‌های تضمینی محقق شده است، افزود: بیمه سامان برای سال مالی 89 نرخ سود تضمینی اندوخته‌های با ریسک کم را 15درصد پیش‌بینی کرده بود که این سود به میزان 5/16درصد محقق شد.ضیایی نرخ سود تضمینی اندوخته‌های با ریسک متوسط را 14 درصد عنوان کرد و گفت: نرخ سود قطعی این اندوخته‌ها نیزبه میزان 18درصد محقق شد که 4درصد بیش از سود تضمینی است.مدیرعامل بیمه سامان درخصوص اندوخته‌های با ریسک زیاد یادآورشد: نرخ این سرمایه‌گذاری‌ها 12درصد تعیین شده بود که نرخ سود قطعی به صورت روزشمارآن به 25درصد بالغ شد که سود قابل توجهی است.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?%40=264408