مهم ترین دلایل استفاده از بیمه عمر و تشکیل سرمایه
1 استفاده از سبد سرمایه گذاری و تضمین اینده مالی خود و اینده
2 استفاده از پوشش های متنوع این نوع بیمه در زمینه سرمایه عمر نقص عضو از کار افتادگی امراض خاص مستمری و ...
3 معافیت از پیگرد قانونی اندوخته این بیمه نامه
4 امنیت خاطر در هنگام وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی
5 ارامش خیال و اینده نگری از بابت رفاه مالی در دوران بازنشستگی
مهم ترین دلایل عدم استفاده از بیمه عمر و تشکیل سرمایه
1 عدم اطلاع کافی از مزایای این نوع بیمه نامه ها
2 عدم اطمینان به شرکت های بیمه
3 عدم اولویت بندی کارهای مهم و درگیر شدن در امور روزمره
4 نداشتن برنامه برای دوران کهولت ( عدم باور پیر شدن )
5 تفکر اینکه حادثه تنها برای دیگران است نه برای ما
6 درخواست زمان برای بررسی بیشتر که باعث فراموش شدن موضوع می شود
7 عدم پیگیری مناسب توسط مشاور فروش بیمه عمر

حالا خودتان قضاوت کنید که می خواهید جزء کدام گروه از افراد باشید