استقبال 90 درصدی از بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان

براساس تحقیقات میدانی بیش از 90درصد از بیمه گذاران بیمه عمر و اندوخته ساز بیمه سامان از برخورد با مشتری و تکریم ارباب رجوع اظهار رضایت و حدود 65درصد از عملکرد مدیریت بیمه های عمر ابراز رضایت بالا داشته اند.

 

 به گزارش بینا، بیمه گذاران بیمه های عمر و اندوخته ساز سامان در زمینه عملکرد مدیریت و  ارائه اطلاعات و پوششهای بیمه ای و همچنین در زمینه برخورد با مشتری و تکریم ارباب رجوع از میزان رضایتمندی بالایی برخوردار بوده اند.

براساس این گزارش ، با توجه به فعالیتهای شاخص شرکت بیمه سامان در بیمههای عمر و اندوخته ساز این شرکت  توانسته به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه ارائه خدمات  بیمه عمر و اندوخته ساز گام برداشته و همواره رهبری و توسعه یک سازمان خلاق، پویا و توانمند در راستای مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار دهد .

 قابل ذکراست نحوه سرمایه گذاری بیمه عمر واندوخته ساز سامان  قابل انعطاف بوده و براساس مدلهای روز دنیا تدوین شده  به گونه ایست  که بیمه گذار می تواند میزان حق بیمه پرداختی و سرمایه بیمه ای خریداری شده را افزایش دهد.  

استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری با ریسک کم، متوسط و زیاد، پوشش خطرهای فوت به علت حادثه، پوشش ازکارافتادگی و پوشش ابتلا به امراض خاص به هر علت از مهمترین پوششهای بیمه عمر و اندوخته ساز بیمه سامان می باشد.

 

منبع : روزنامه عصر اقتصاد 1391/5/13