اگر درست دقت کنید متوجه می شوید که مردم پول را برای رفع نیازهای فعلی و احتیاجات احتمالی آینده می خواهند. علت پس انداز هم برای رفع همین احتیاجات از قبیل پیری ، عدم قدرت کار ، موارد ضروری فوری، بیماری ها ، تامین آینده فرزندان ، آسایش خاطر و رفع هر گونه نیاز آتی و .... است:

اینک می توانید هر پس اندازی از جمله پس اندار در بانک ها را با بیمه عمر مقایسه کنید:

1- پس انداز باید طوری باشد که بتوان آن را فوری و هر وقت خواستیم خرج کنیم .پس اندازدر بانک چنین حالتی را دارد .هیچ کس مانع برداشت پول نمی شود و این خوب از نظر کسی که نقشه ای برای آینده دارد خوب نیست.

2- همیشه باید یک فشار خارجی برای کاستن از هزینه های مصرفی غیر ضروری و ادامه پس انداز باشد و گرنه پس انداز کننده طبق برنامه منظمی پس انداز نخواهد کرد و در بیمه عمر چنین خاصیتی وجود دارد.

3- پس انداز کننده علاقه مند است که پس اندازهایش در جای مطمئن باشد .تجربه نشان داده است که در دوران بحرانی حتی بعضی بانک ها ورشکست شده اند ولی شرکت های بیمه عمر قدرت مالی خود را حفظ کرده اند.

4- بهره پس انداز همیشه ثابت نیست و بستگی به وضع اقتصادی کشور دارد در صورتیکه بهره در بیمه عمر در طول مدت مشخص ثابت است و این خود اطمینان بخش است.

5- طلب کار در صورت از کار افتادگی کلی پس انداز کننده حق دارد از سپرده های بانکی طبق مقرارات قانون ،‌طلبش را وصول کند در صورتیکه در بیمه عمر که نام استفاده کننده ذکر شده است طلبکار چنین حقی را ندارد

6- در روش پس انداز در صورت از کارافتادگی کلی پس انداز کننده و کاهش درآمد وی روند پس انداز کردن متوقف می شود ولی در بیمه های عمر در صورت از کارافتادگی دائم و کلی بیمه شده ،‌بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف می شود و شرکت بیمه به ایفای تعهدات مندرج در بیمه نامه الزام دارد

7- از محل اندوخته ریاضی بیمه های عمر در صورت درخواست بیمه گذار در کوتاهترین زمان ممکن و در همان روز درخواست جهت تامین نیازهای فوری وام بدون اخذ ضامن داده می شود

8- هیچ پس اندازی خاصیت اصلی و ممتاز بیمه عمر را که پرداخت سرمایه در صورت فوت پس انداز کننده است را ندارد . متخصصین در مقایسه انواع پس انداز ها با توجه به جمیع عوامل به بیمه عمر نمره 68 و به پس انداز بانکی نمره 34 داده اند .

عوامل ذیل این مقایسه را امکان پذیر می سازد :

شرح

بانک

بیمه عمر

قدرت نقدینگی

10

4

سیستم برنامه برای پس انداز

0

10

اطمینان

9

10

ثبات در نرخ بهره

0

10

حق طلبکاران در صورت فوت شخص

0

10

قدرت انتقال

8

10

سرمایه فعلی

7

4

تامین در صورت فوت

0

10

با توجه به نوسانات قدرت خرید پول و تورم موجود می بایستی بیمه نامه هایی با ضریب افزایش برای جلوگیری از کاهش ارزش پس انداز ها را انتخاب نمایید . و چون شما حداکثر تا 85% سود حاصله از منافع بیمه های عمر را با شرکت بیمه سامان شریک می باشید بدین لحاظ با استفاده از منافع آن به نحوی از کاهش ارزش پس اندازهایتان جلوگیری می گردد .

و توجه داتشه باشید که در سرمایه گذاری های دیگر از قبیل خرید زمین ، ملک و خرید سرمایه در بورس ،‌پول باید یکجا پرداخت شود در حالی که در انواع بیمه های عمر می توان با پرداخت حق بیمه کمی بصورت ماهانه نیز در میان مدت به یک سرمایه گذاری مطلوب دست یافت .